Registratie

Registreer nu om lid te worden en toegang tot de ledenpagina's te krijgen. 

Je krijgt een e-mailbericht nadat wij je aanvraag hebben goedgekeurd en je betaling hebben gekregen.

Gelieve het bedrag van de inschrijving op rekening

BE20 0016 0797 4656

met als mededeling : 

Inschrijving <naam><voornaam> te storten